Friday, July 31, 2015

Kepulangan Pelajar-pelajar dari United Kingdom

25hb Julai 2015, dua orang pelajar MJII saudari Syafika dan Atikah telah pulang daru United Kingdom setelah selesai pengajian peringkat sarjana muda di sana. Tahniah kepada mereka semoga menjadi penyuntik semangat kepada pelajar-pelajar MJII yang lain.

No comments:

Post a Comment