Monday, August 23, 2010

KKTMB...Kelas Micro Controller


Berkongsi keseronokkan mengajar subjek Micro Controller and Embedded System...




Friday, August 13, 2010

KTMB...Penubuhan Koperasi KKTMB



13hb Ogos 2010, KKTMB menempa satu lagi sejarah dengan Penubuhan Koperasi Kolej Kemhiran Tinggi MARA Beranang.

Mesyuarat penubuhan diadakan pada jam 8.00 pagi dengan kehadiran Pengarah, Timbalan Pengarah KP&HEP, Timbalan Pengarah HEA, pensyarah dan pelajar KKTMB di dewan theaterrate 4.

Dalam ucaptama Tuan Hj Wan Sabri bin Wan Ismail sebagai pengarah dan penaung Koperasi KKTMB, beliau menyentuh kepentingan kewujudan koperasi ini iaitu sebagai penaja kepada akiviti serta program-program kolej, penaja kepada pelajar-pelajar cemerlang KKTMB dan kebanyakkan masanya ialah memulangkan keuntungan koperasi kepada ahli-ahlinya iaitu warga KKTMB sendiri.

Beliau juga menyebut beberapa faktor kejayaan sesebuah koperasi iaitu faktor kepimpinan koperasi sebagai yang pertama. Jika mereka bersungguh-sungguh dan dengan penglibatan semua warga KKTMB maka akan memberi kejayaan kepada koperasi.

Faktor yangkedua ialah menghasilkan aktiviti-aktiviti menjana pendapatan kepada koperasi dengan agresif seperti membuat mini koperasi, dobi, pengurusan dewan makan, pengurusan kafeteria dan pelbagai lagi.

Faktor yang ketiga ialah jaringan perniagaan yang luas. Ahli pengurusan koperasi mestilah mempunyai jaringan yang luas dan mantap kerana sesebuah koperasi itu tidak akan dapat bergerak dengan sendiri tanpa bantuan dan ada ketikanya ianya yang memberikan bantuan.

Koperasi Kolej Kemahiran Tinggi MARA Beranang...Omedetou Gozaimasu...

Wednesday, August 11, 2010

KKTMB...Kad Pelajar...



Mulai minggu ini, semua pelajar KKTM Beranang akan menggunakan kad pelajar yang baru.

Sedikit maklumat penting yang perlu diingati :

1. Kad metrik ini hendaklah dipakai setiap masa semasa berada di dalam kawasan kolej.

2. Kad ini hendaklah ditunjukkan apabila dikehendaki oleh pegawai yang berkuasa yang bertugas.

3. Kehilangan kad ini hendaklah dimaklumkan dengan segera kepada pejabat yang mengeluarkannya.