Wednesday, December 26, 2012

MJII...Pendaftaran Pelajar Baru Sesi Jan - Jun 2013

Bertempat di dewan Theaterrate 3 & 4, satu sesi pendaftaran pelajar bari sesi Januari Jun 2013 telah dijalankan. Hampir 65 orang pelajar telah mendaftar dan terdapat sebilangan kecil lagi yang terpaksa menangguhkan pendaftaran kerana tempat mereka mengalami banjir.

MJII...Pendaftaran Pelajar Baru Sesi Jan - Jun 2013

sesi taklimat petang bersama AJK Minggu Silaturahim MJII (MARA Japan Industrial Institute).

Tuesday, December 18, 2012

MJII...Dewan Makan 2

Dewan Makan (DM 2) MJII sedang dalam proses pengubahsuaian. Menurut Timbalan Pengarah (Hal Ehwal Pelajar) MJII, ini adalah kerana pelajar-pelajar akan mula menikmati elaun sara hidup penuh (?) dan tiada lagi potongan duit makan di Dewan Makan 1. Di sini nanti akan dibina gerai-gerai makanan dan pelajar bebas memilih makanan yang mereka pilih dengan pilihan harga sendiri.