Friday, July 31, 2015

Japan Cultural Event @ MARA

Pada tahun ini, Japan Cultural Event (JCE) telah diadakan di Lobi Bangunan MARA Kuala Lumpur. Ianya dirasmikan oleh Yang Berbahagia Ketua Pengarah MARA Datuk Haji Ibrahim bin Ahmad. JCE telah berlangsung selama 3 hari dari 28 - 30hb Julai 2015. Ianya mendapat sambutan yang sanat-sangat menggalakkan. Kepada semua yang terlibat, terima kasih atas segala bantuan dan kerjasama yang diberikan dalam menjayakan JCE kali ini.

No comments:

Post a Comment